23/F B5, Tower 3, Xihuan Plaza, No. 1 Xizhimenwai Street, Xicheng District, Beijing 100044
Leasing Hotline: 010-58301777 Fax: 010-82418986
Leasing E-mail: leasing@xihuanplaza.com
Disclaimer | Copyright © 2011
Dynasty Three Ocean (Tianjin) Real Estate Co., Ltd. Beijing Branch
Web·Designccxn.com